Microsoft cũng sẽ nhảy vào cuộc chiến smartphone 3 màn hình?
Vào tháng 12 năm ngoái, Microsoft đã tiết lộ một số bằng sáng chế liên quan đến dự án Andromeda, một chiếc điệnlên đầu trang