Những bóng hồng trong cuộc đời hoàng tử Harry
Dưới đây là những bóng hồng đã một thời làm say đắm chàng hoàng tử nước Anh. Tuy nhiên, chỉ có vài người tronglên đầu trang