Nguyễn Văn Toàn và niềm cảm hứng trên sân Hàng Đẫy
Trong ngày Công Phượng không có được thể lực đảm bảo nhất, Nguyễn Văn Toàn thế chỗ hoàn hảo vị trí người đồnglên đầu trang