CEO Eximbank: Vụ mất 245 tỷ khó xảy ra nếu không có chữ ký của khách
Trả lời về vụ mất 245 tỷ đồng tiết kiệm của bà Chu Thị Bình tại Eximbank, lãnh đạo ngân hàng này nói việc bàlên đầu trang