Phố Trịnh Công Sơn gấp rút hoàn thiện trước ngày trở thành không gian đi bộ thứ 2 ở Hà Nội
Các hạng mục hè phố, vườn hoa, gian hàng... trên phố Trịnh Công Sơn đang được gấp rút hoàn thiện để kịp ngàylên đầu trang