Khi khởi nghiệp, không có tiền thì phải làm thế nào?
Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, Giám đốc Websosanh.vn Vũ Quang Trung tâm niệm muốn được các nhà đầu tư tìmlên đầu trang