Chỉ bằng một tờ giấy, bạn biết ngay tủ lạnh có hao phí điện
Hãy lấy một tờ tiền giấy, kẹp vào cửa tủ lạnh rồi đóng lại. Sau đó rút tờ giấy ra.lên đầu trang