EVN: Tổng sản lượng điện toàn hệ thống 4 tháng đầu năm tăng 21,67%
Theo số liệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong thánglên đầu trang