Thị trường BĐS Nam Đà Nẵng: Chững hay lùi vẫn đầy tiềm năng
Nhìn tổng thể bản đồ đầu tư vùng Trung Bộ, khu vực Nam Đà Nẵng được coi là khu vực trung tâm khi nằm trên trụclên đầu trang