Đề xuất khai thác đoạn trên cao đường sắt Nhổn - ga Hà Nội từ năm 2020
Dự kiến phần trên cao (từ Nhổn đến ĐH Giao thông Vận tải) sẽ hoàn thành và khai thác cuối năm 2020, phần ngầmlên đầu trang