Đề nghị phạt bị cáo Trầm Bê 5-6 năm, Phạm Công Danh 20 năm tù
Viện KSND TP.HCM đề nghị mức án 5-6 năm tù với ông Trầm Bê, 20 năm tù với Phạm Công Danh, kiến nghị xử lý một    lên đầu trang